Bir şeyin ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde, oluşturulmasında, yapılmasında çalışan, emeği geçen kimse ya da kuruluş olarak tanımlanabilir. Radyo Oyunu yapımcısı, bir oyunun yapımını üstlenen kimsedir. Yapımcının görevi yapım için gerekli bütçe, personel ve ekipman dahil üretilen eserdeki tüm prosesi organize etmektir.