Dağ

“Dağ” adlı radyo tiyatrosu eserinde Ağrı Dağı’na çıkanlara kılavuzluk eden Zülfü, oğlu birkaç yıl önce dağın yüksek bir yerinden düşüp öldüğü için bu işi artık yapmak istemez. Ama Meri adında bir Türkolog bazı yabancılarla başvurduğunda, bir şartla bu işi kabul edeceğini söyler…