Ankara İstasyonu

“Ankara İstasyonu” adlı radyo tiyatrosu eserinde Fahri, Ankara’da yoksul bir ailenin tek oğludur. Babası daha küçük yaşlardayken evi terk etmiş, Fahri, annesi ve kız kardeşi Elif ile hayat mücadelesi vermektedir. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Fahri; Çanakkale, Yemen, Suriye cephelerinde savaşır. Mondros Mütarekesi sonrasında terhis edilir ve memleketi Ankara’ya dönmek için yola çıkar. Yol boyunca geçmişi düşünür. Trenin Ankara’ya varmasıyla birlikte istiklale dair umutları yeniden canlanır.